/ 1 نظر / 23 بازدید
مهر

بوی صبح می‌دهی ، و گنجشک‌ها در خنده‌هایت پرواز می‌کنند .. حسودی‌ام می‌شود به خیابان‌ها و درخت‌هایی ، که هر صبح بدرقه‌ات می‌کنند ... حسودی‌ام می‌شود به شعرها و ترانه‌هایی که می‌خوانی خوشا به حال کلماتی ، که در ذهن تو زیست می‌کنند ! دلم می‌خواهد یک‌بار دیگر شعر را خیابان را تمام شهر را ، با کودک مهربان دست‌هایت از اول ، قدم بزنم ... مریم ملک دار